Approved Papers

1.

Faiq Ələkbərli

Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Felsefe Enstitüsü Bilim Üyesi, Bakü-Azerbaycan

2.

Firudin Ağasıoğlu Celilov

Prof., Avrasiya Universitesi, Bakü-Azerbaycan

3.

Elvan Cafarov

Arş. Gör., Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü-Azerbaycan

4.

Sevinc Nasirova

Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi, Etnografi Fondu müdürü, Bakü-Azerbaycan

5.

R amil Aliyev

Azerbaycan Devlet Pedagojik Üniversitesi, Azerbaycan ve Dünya Edebiyatı Kürsüsü Profesörü, Bakü-Azerbaycan

6.

Sevinç Vahabova

Doç.Dr., Silahlar ve Bayraklar fondunun başkanı, Milli Azerbaycan Tarihi Muzesi, Bakü-Azerbaycan

7.

Gülşen Meherremova

Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Dilcilik Enstitüsü, Bakü-Azerbaycan

8.

Elvira Latifova

Bakü Devlet Üniversitesi, Öğretim üyesi, Bakü-Azerbaycan

9.

Toğrul Yusuflu

Yrd.Doş.Dr., Gence Devlet Universitesi, Bakü-Azerbaycan

10.

Melikova Leila

Araştırmacı, Z.M. Bunyatov Doğu Bilimi Enstninüsü, Bakü-Azerbaycan

11.

Naile Asker

Doç. Dr. Azerbaycan MBA Folklör Enstitüsü. Bakü-Azerbaycan

12.

Akram Habibulla

Indiana University Librarian for Middle Eastern, Central Asian & Islamic Studie, USA

13.

Embiye Kazimova

Şumen Üniversitesi Piskopos Konstantin Preslavski

Öğretim Üyesi, Bulgaristan

14.

Orçun Ünal

Georg August Üniversitesi Göttingen Doktora Sonrası Araştırmacı, Almanya

15.

Eunkyung Oh

Professor of Dongduk Women's University, Director of Institute for Eurasian Turkic Studies, Kore

16.

Maira Colşayeva

Araştırmacı, Devlet Dil Gelişimi Enstitüsü, Almatı-Kazakistan

17.

Gibadat Gabbasulı

El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Almatı-Kazakistan

18.

Sağımbai Murgabayev

PhD, El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Almatı-Kazakistan

19.

Seisenbay Kudasov

Araştırmacı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

20.

Alena Baltabayeva

Doç. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

21.

Yerlan Zhiyenbayev

Shakhida Jumabayeva

· Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

  • Atatürk Okulu Öğretmeni, Türkistan-Kazakistan

22.

Elmira Alcanova

· Doç. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

23.

Nurlan Mansurov

Doç. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

24.

Noserbek Zanadil

Araştırmacı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

25.

Nurbolat Bogenbayev

Dr., Uluslararası Türk Akademisi, Astana-Kazakistan

26.

Ardak Beysenbay

Doç. Dr., L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi, Astana-Kazakistan

27.

Bakıt Abjet

Doç. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

28.

Abbazbek Kasımbekov

Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

29.

Akmaral Maldybek

Dаіrabayeva Gulanda

Doç. Dr.,

Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

30.

Gulmira Bayalieva

Doç., Korkyt Ata Üniversitesi, Kızıl-Orda- Kazakistan

31.

Jomart Ospan

Araştırmacı, "Bolashak" Üniversitesi, Karagandı-Kazakistan

32.

Zaure Malgarayeva

Akılbayeva ева İ.M.

Doç. Dr., L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi, M.Narikbayev KAZGUU Üniversitesi, Astana-Kazakistan

33.

Serik Akılbek

Otırar Devlet Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı, Otırar-Kazakistan

34.

Baituova Aigul

Doç. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

35.

Bülent Bayram

Prof. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

36.

Serdar Dağıstan

Ercan Petek

Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan-Kazakistan

37.

Taşpolot Sadıkov

Çolponay Hidirova

Prof. Dr., Bişkek Sosyal Bilimler Karasaev Üniversitesi, Bişkek-Kırgızistan

Doç.Dr. Kırgız Devlet Arabaev Üniversitesi, Bişkek-Kırgızistan

38.

Nodirbek Jöraköziyev

Dr. Ali Şiir Nevai Adındaki Tashkent Davlet Özbek Dili ve Edebiyatı Ünıversitesi, Taşkent- Özbekistan

39.

Feruza Djumaniyazova

Araştırmacı, Taşkent-Özbekistan

40.

Sirdaryo h on Utanova

Dr. Özbekistan Bilim Akademisi Edebiyat Enstitüsü, Taşkent-Özbekistan

41.

Nasriddin Nazarov

Prof. Dr., Kamaliddin Behzad Tasarım Enstitüsü, Taşkent-Özbekistan

42.

Akmal ( E kmal ) Saidnomanov

Özbek dili, edebiyatı ve folkloru bilimsel araştırmacısı, Taşkent-Özbekistan

43.

Calalitdin Mirzayev

· Kıdemli Araştırmacı Termez Eyalet Üniversitesi, Termez-Özbekistan

44.

Nikolay Egorov

Prof. Dr., Çuvaş Devlet Beşeri Bilimler Enstitüsü, Çeboksarı-Çuvaşistan/RF

45.

Aleksandra D. Perednya

Nikolay N. Telitsin

St.Petersburg Devlet Üniversitesi

Öğretim üyesi, St.Petersburg-RF

46.

Rezan Karakaş

Siirt Üniversitesi, öğretim üyesi, Siirt- Türkiye

47.

Tanju Seyhan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Öğretim üyesi, İstanbul-Türkiye

48.

Bahattin Keleş

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, Şırnak-Türkiye

49.

Nusret Gedik

Dr. Öğr., Üyesi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. İstanbul-Türkiye

50.

Cevdet Avcı

Gaziantep Üniversitesi Öğr. Üyesi, Gaziantep-Türkiye

51.

H. Nurgül Begiç

Ceren Öz

Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Öğr. Elm,. Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Çankırı- Türkiye

52.

Hayati Bice

Dr. İstanbul-Türkiye

53.

Berker Keskin

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul-Türkiye

54.

Tahir Aşirov

Dr. Öğretim üyesi, Türkiye

55.

Mevlüt Uyanık

· Prof.Dr. Hitit Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, Çorum-Türkiye

56.

C. Yusuf Göker H.Nurgül Begiç

Öğr. Gör.

Doc Dr. Hitit Üniversitesi, Çorum-Türkiye

57.

Mehmet Zeki İbrahimgil

Gulbanu Koshenova

Hacı Bayram Veli Ünive., Sanat Tarihi Bölümü, Ankara-Türkiye

Öğretim Üyesi, Ahmet Yesevi Üniversitesі, Türkistan-Kazakistan

58.

Osman Oral

Bozok Üniversitesi, Öğretim üyesi, Yozgat-Türkiye

59.

Can Özgür

Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi

Öğretim üyesi, Eskişehir-Türkiye

60.

Serdar Şimşek

Dr. Öğretim Üyesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Bilecik-Türkiye

61.

Ayşe Şeyma F ı nd ı k

Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi

Edebiyat fakültesi, Türk dili ve edebiyati bölümü, İstanbul-Türkiye

62.

M. Serkan Tafl ı oğlu

Doç. Dr. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Niğde- Türkiye